Výuka

Pravidelná činnost studia se soustředí na výchovu a vzdělání dětí a mládeže prostředky umění a na neprofesionální tvorbu

Zájemci o členství v Tanečním studiu Light se mohou o volných místech v jednotlivých skupinách informovat na e-mailové adrese tretiag@volny.cz nebo tel: 606 754 666.


Lekce

Pravidelné lekce v ZUŠ Pod Klikovkou na Praze 5 (pondělí, úterý, čtvrtek)

Pondělí horní sál Klikovky - podkroví

 • 15:30 – 16:45 B starší přípravka a mladší ročníky
 • 16:45 – 17:30 A mladší přípravka
 • od 18:00 objednané konzultace a doučování dle dohody

Úterý dolní sál Klikovky + podkroví

 • 14:00 – 15:00 C mladší ročníky 
 • 15:00 – 16:30 D nejmladší soubor 
 • 16:30 – 18:00 E holky současné taneční techniky 
 • 16:30 - 18:00 E kluci taneční techniky 
 • 18:00 – 19:30 F současné taneční techniky 
 • 18:00 - 19:30 cvičení současných tanečních technik pro dospívající a dospělé

Čtvrtek dolní sál Klikovky (popř. při dělení skupin podkroví)

 • 14:00 – 15:30 C mladší ročníky L.T.
 • 15:30 – 17:00 D nejmladší soubor L.T.
 • 17:00 – 18:30 E střední soubor L.T.
 • 18:30 – 20:00 F starší soubor L. T. + externí lektoři
 • 20:00 – 20:45 F taneční a herecké specializace pro soubor L. T. + externí lektoři

Součástí práce souboru je občasně propojení lekcí do delších bloku a častá soustředění souboru, účinkování v inscenacích TSL, účast na festivalech a zahraniční reprezentace.


Skupiny

Popis obsahu práce jednotlivých skupin, do kterých jsou zájemci rozděleni podle míry svých zkušeností, zájmu a volných míst:

A „Nejmladší před-přípravné ročníky” 3 – 5 let

Do skupiny chodí děti, které vydrží samostatně bez rodičů pracovat, učí se hravou formou orientovat v prostoru a tvořivě vnímat hudbu, své tělo a jeho možnosti. Cena mim. čl. příspěvku za pololetí 1300 Kč.

B „Přípravka a mladší ročníky” 5 – 7 let

Skupina se zaměřuje na základy všestranné pohybové techniky, tvorbu jednouchých tanečních motivů, když se práce daří, děti ji prezentují na představeních. Cena příspěvku za pololetí 1700 Kč.

C „Mladší ročníky”

Děti ve skupině pracují podle školního vzdělávacího programu, pravidelně výsledky své práce prezentují na představeních, popř. na soutěžích. Cena příspěvku za pololetí 2300 Kč.

D „Nejmladší soubor”  - přípravná práce, základy tvorby tanečního divadla

Skupina sdružuje pouze vybrané děti s dobrou fyzickou a psychickou kondicí a klade na děti (rodiče) zvýšený finanční a časový nárok. Děti jsou součástí souboru, tvoří choreografie a představení a spolupracují se staršími tanečníky a profesionálními umělci, část práce je orientovaná na víkendy a prázdniny dětí. Cena příspěvku za pololetí 3000 Kč.

E  „Střední soubor”

Skupina je tvořena ze zkušených a dlouhodobě připravených vybraných dětí, jejichž činnost v souboru je podporovaná rodiči. Součástí činnosti jsou častá soustředění, představení, festivaly, tuzemské a zahraniční projekty, spolupráce s profesionály. Skupina je vhodná pro děti s dobrou fyzickou a psychickou kondicí. Cena příspěvku za pololetí 3000 Kč.

F  „Nejstarší soubor” 12 – 19 let

Skupina je tvořena ze zkušených a dlouhodobě připravených vybraných dětí a studentů, jejichž činnost v souboru je podporovaná rodiči a umí perfektně spolupracovat na profesionální úrovni. Součástí činnosti jsou častá soustředění, představení, festivaly, tuzemské a zahraniční projekty. Cena příspěvku za pololetí 3000 Kč.

Skupina pro studenty a dospělé, kteří nejsou členy souboru

Studio nabízí pravidelné lekce dospívajícím a dospělým vždy v úterý od 18:00. Cena mim. členského příspěvku 1500 Kč.