Střípky z putování Pitrýska

Lenka Tretiagová

 

 

  • Scénář, režie, choreografie, pedagogické vedení: Lenka Tretiagová
  • Hudba: Botanicula
  • Premiéra: březen 2017
  • Anotace: Pitrýsek patří mezi trpaslíky – krev není voda. 
  • Hlavní role: Vít Gajdoš, Anežka Novotná a Elen Štěpánková
plakat-pitrysek.jpg

Recenze

Dětská scéna Svitavy, červen 2017

Deník dětské scény č. 6, 15.6.2017 (záloha)

Výraznou roli v tomto tanečně-divadelním tvaru hrála kompozice a zvládnutý pohyb dětí. Dynamiku podporovaly situace několikanásobného ohrožení trpaslíka Pitrýska, např. jeho pobývání na shodné stránce knihy s husou. Závěr, kdy se s ní znovu setká, byl řešen nekonfliktně. Podle Františka Zborníka diskuse splnily svůj účel v tom, že posunuly divácké vnímání.
— Josef Pekárek

Inscenace postavená na pohybu, kratičkých dialozích a poetickém refrénu ukazuje střípky z příběhu o trpaslíkovi Pitrýskovi, který se vydává hledat svou rodinu. 

Děti jsou skvěle vybavené pohybově i hlasově, od počátku do konce jsou soustředěné, plně přítomné, schopné rychlých proměn, vnímavé k rytmu a dynamice inscenace. Je třeba zdůraznit, že „pouze“ netančí, nepředvádějí, co dovedou, ale jednají v situacích a vyprávějí příběh. A to i v momentech, kdy je hlavním jednajícím prostředkem slovo. Samotné toto základní nastavení skupiny je nesmírně působivé. 

Inscenace je pečlivě vystavěná na půdorysu cesty v kruhu, s nalezením cíle tam, odkud jsme vyšli. Pitrýsek po několika setkáních s malými bytostmi podobnými trpaslíkům (loutky, kmen Bambuty) pochopí, že jeho rodina jsou ti, které má rád a jeho místo je tam, kde je potřeba, tedy v pohádkové knížce. Toto sdělení je však v závěru jaksi nedořečené, zůstává spíše ve slovech, která snadno přeslechneme, chybí mu stejně silný výraz v pohybu, který nacházíme v jiných scénách. 

Anna Hrnečková, členka lektorského sboru

Oceněna byla hudba, která byla z počítačové hry, a zpěv herců. Několikrát byl chválen chlapec hrající Pitrýska a hraní herců na pódiu spolu s tancem. Dále se pozornost vztahovala na kostýmy, které se během času několikrát měnily. Soubor konstatoval, že „představení se začalo dělat od začátku tohoto školního roku, ale opravdové tvárnění hry začalo od ledna“. Podle mnohých byla na věk hlavní postavy inscenace náročná.

Zapsaly Anežka Pertlová, Dominika Holá a Michaela Vrbová, SPGŠ Čáslav

 

Přehlídka Otvírání, duben 2017

Deník dětské scény č. 0, 9.6.2017 (záloha)

V této věkově smíšené skupině souboru Taneční studio Light, z. s., při ZUŠ Na Popelce, Praha 5, převládají mladší děti, ale i ony, stejně jako jejich zkušenější partneři, jsou velmi dobře vybavené. A to nejen ve smyslu pohybovém a tanečním, ale též v dalších rozměrech tolik potřebných k souhře, z níž vzniká celistvý divadelní tvar.

Literární předlohu Ludvíka Aškenazyho Putování za švestkovou vůní zdramatizovala vedoucí souboru Lenka Tretiagová a inscenace dostala název Střípky z putování Pitrýska. Příběh je jasně exponován, jednotlivé části putování odděluje zvukový signál. Dovednosti hráčů, přesnost, působivost obrazů, změny tempa arytmu inscenace – to vše upoutává divákovu pozornost. Ten se pak bez problémů orientuje v ději, ve změnách prostředí a v postavách. Ohledně postav by však bylo potřeba ještě divadelně ujasnit funkci princezny a motivačně doladit vztah Pitrýska a Pana Srdce. Pitrýskova touha najít místo, kam patří, kam chce dojít, je podporována zpívaným refrénem. Ale i zde je potřeba drobnými korekcemi napomoci k vyznění závěru. Inscenace byla vybrána do širšího výběru pro celostátní přehlídku Dětská scéna 2017.

Zapsala Zuzana Jirsová