Sto repríz Putování ve větvích

Fotografie z akce naleznete zde.


Milí rodiče,

nabízíme Vám první společnou komunitní akci pro naše děti v divadle ALTA, konanou na oslavu výročí sté reprízy našeho úspěšného představení Putování ve větvích. Děti se stanou součástí oblíbeného tanečního příběhu na obří klouzačce i v měkké trávě. Prosíme, aby si zájemci co nejdříve rezervovali vstupenky pro děti a jejich rodiny a známé na sobotu 13. 10. od 17:00. Po představení děti mohou zůstat na dílnách s ekologickou tématikou v prostorách Alty a rodiče se mohou sejít v divadle na diskusi o směřování tanečně divadelní práce našeho souboru pro nastávající sezonu.

S pozdravem Lenka Tretiagová