2018

Vrcholem neprofesionálních aktivit souboru dětí a studentů v roce 2018 byla tvorba a následné úspěchy vynikající inscenace Bylo nás pět.

V roce 2018 Taneční studio Light uvedlo 33 repríz neprofesionálních inscenací, vytvořilo tři oceněné premiéry dětských inscenací a řadu choreografií oceněných na soutěžních přehlídkách dětského scénického tance. 

Taneční studio Light získalo dvě nominace na celostátní přehlídku Dětská scéna, nominaci na národní přehlídku Jiráskův Hronov, přehlídku DVD v Disku, festival LOSAR v Praze, řadu zlatých pásem na taneční soutěži, účast na festivalu Menteatrál, zahraniční turné po Skandinávii (Bergen, Oslo, Kodaň), mezinárodní festival Deutsche Kinder-Theater-Fest v Německu, krajanský festival Orinda v Kalifornii a další. Soubor uskutečnil řadu dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Profesionální tvorba Tanečního studia Light se rozrostla o novou úspěšnou inscenaci Krev není voda. V roce 2018 Taneční studio Light odehrálo celkem 51 repríz a jednu premiéru profesionálních inscenací pro cca 3 500 dětských diváků. Inscenace JOLA MANGPO se hrála na festivalu Dítě v Dlouhé.


2017

 

V roce 2017 Taneční studio Light uskutečnilo 21 repríz neprofesionálních inscenací, vytvořilo velmi úspěšné nové neprofesionální inscenace Děti lví srdce a Střípky z putování Pitrýska.  Studio uskutečnilo v roce 2017 36 repríz profesionálních inscenací a uvedlo premiéru nové inscenace Bratři lví srdce. Na profesionálních reprízách se podílelo dvacet umělců současné taneční a divadelní scény. Tanečního studia Light reprezentovalo svoji poráci na celostátních přehlídkách Dětská scéna, Jiráskův Hronov, Děti-výchova-divadlo, Knihex, Menteatrál a Hands On - International Association of Children in Museums v Techmanii v Plzni a na zahraničních festivalech v Zanskaru v Indii, Aberdeen Inter-national Youth Festival 2017 ve Skotsku a soubor uskutečnil výměnné umělecké pobyty se školou Blue Lake v USA (turné ve státech New York, Michigan a Indiana v USA) a s divadelním souborem Tanz Theater Laborinth v Německu. Taneční studio Light uskutečnilo několik projektů komunitního divadla - zejména benefiční akci Nga kampa la čače, vrcholící cestou Odzera Stanzina domů do Malého Tibetu, představení pro děti s postižením, ekologický projekt atd. Aktivity Tanečního studia Light v roce 2017 vyvrcholily tvorbou desetidenního festivalu Partitura. Dvě inscenace Tanečního studia Ligh byly vybrané pro Klub mladého diváka. Děti využily bohaté nabídky doplňujících programů, jakými je lezení po horách, jízda na koních, plachtění a atraktivní pobyty v přírodě


2016

V roce 2016 představení Tanečního studia Light shlédlo víc než 3 000 diváků ve Studiu ALTA a podobný počet diváků přilákalo Taneční studio Light na festivalech a přehlídkách v ČR a v zahraničí. K nejvýznamnějším celoročním projektům TSL patřila účast souboru na The World Festival of Children´s Performing Arts in Toyama 2016 v Japonsku., úspěchy inscenací Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků a Máslová líza na národních a mezinárodních přehlídkách, uvedení Putování ve větvích v Číně a divadelní workshopy ve Vnitřním Mongolsku, umělecká reprezentace souboru ve Francii a na Slovensku, reprízy profesionálních inscenací pro děti ve Studiu ALTA a vytvoření nové inscenace JOLA MANGPO, uvedení inscenace JOLA pro děti se zdravotním znevýhodněním, umělecké studium vybraných členů souboru v USA, realizace dvou benefičních akcí, nominace JOLY na významné festivaly (Bez bariér, Assitej, Divadlo evropských regionů a další), realizace festivalu komunitního divadla Partitura. Více ve zprávě o činnosti Tanečního studia Light v roce 2016.


2015

V roce 2015 představení Tanečního studia Light shlédlo víc než 2 500 diváků ve Studiu ALTA a podobný počet diváků přilákalo Taneční studio Light na festivalech a přehlídkách v ČR a v zahraničí. K nejvýznamnějším celoročním projektům TSL patřilo turné okolo jezera Michigan v USA, úspěchy inscenací JOLA a Pan Brum a jeho dům na národních a mezinárodních přehlídkách, umělecký pobyt dětí v Paříži, reprízy profesionálních inscenací pro děti ve Studiu ALTA, projekt se seniory s vyvrcholením na festivalu Menteatrál a realizace festivalu komunitního divadla Partitura.


2014

V roce 2014 Taneční studio Light uskutečnilo mnoho projektů v ČR i v zahraničí.

Nejvýznamnější úspěchy a nominace

 • Celostátní přehlídka DV v Činoherním klubu - Tátové a mámy musí tu být s námi

 • Malá inventura, festival profesionálního divadla – Hlasy země

 • Dětská scéna přehlídka dětského divadla s postupem do celostátního kola – Trpaslík byl lesa král

 • Otevřeno, národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy – Tátové a mámy musí tu být s námi /duben/

 • Gratias tibi, udílení cen v Lucerně – Krabat a reprezentační pásmo

 • Tour Eiffel, reprezentační pásmo, Trpaslík byl lesa král ;

 • Refufest, festival národnostních menšin na Kampě – Tátové a mámy musí tu být s námi

 • Jiráskův Hronov, národní divadelní přehlídka – Trpaslík byl lesa král

 • Český týden v Meschers, mezinárodní festival – Hlasy země, Trpaslík byl lesa král, reprezentační pásmo

 • Next wawe, festival nového divadla – Generace FB

 • 4+4 dny v pohybu, festival profesionálního pohybového divadla – Karlík

 • Divadlo, děti, výchova, festival výchovy dětí divadlem v DiskuTrpaslík byl lesa král

 • Partitura, festival komunitního divadla pro děti v Praze – Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování ve větvích,Hlasy země, Tátové a mámy musí tu být s námi

 • Přehlídka seniorského divadla v Miletíně – Hlasy země

 


2013

V roce 2013 Taneční studio Light získalo mnoho ocenění na soutěžních přehlídkách tanečních a divadelních, včetně nominací pro inscenaci Tátové a mámy musí tu být s námi na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách, choreografii To jsi ty na národní přehlídku Scénických dětských tanců v Kutné Hoře (pořadatel obou přehlídek je NIPOS Artama). V červnu 2013 studio reprezentovalo ČR v Paříži tanečním pásmem BuJARO, složeným z lidových tanců, hudby a veršů. Na festival Duhové divadlo do Písku byla pozvaná drobná inscenace začínajících dětí Strašidelná pravda.

Profesionální inscenace Hodně malá čarodějnice se s velkým mezinárodním ohlasem zúčastnila v únoru festivalu Malá inventura a v létě festivalu KioSK v Žilině. V roce 2013 studio realizovalo 36 repríz a jednu premiéru profesionálních inscenací komunitního divadla, z toho 33 představení v Praze. Taneční studio Light se v létě 2013 s velkým úspěchem zúčastnilo mezinárodních festivalů na Slovensku a ve Francii, kam byly inscenace a choreografie souboru nominované z celosvětového výběru. V září byla inscenace Krabat nominovaná na festival Kefír v Třebovli a v říjnu se inscenace Putování ve větvích dočkala osobního ocenění autora literární předlohy Timothéa de Fombella na festivalu Tabook v Táboře. V říjnu studio hostilo zahraniční hosty z Paříže.


2012

V roce 2012 děti Tanečního studia Light rozvíjely a reprízovaly pod vedením svých pedagogů celovečerní taneční inscenaci inspirovanou příběhem Otfrieda Preusslera „Malá čarodějnice“ apředstavení na motivy Woodyho Allena s názvem „Velké vyhlídky“. Inscenace a choreografie studia získaly řadu prestižních ocenění - postup na Národní přehlídku scénických tanců v Kutné Hoře, na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách, zařazení do dramaturgie světového festivalu Aberdeen International Youth Festival ve Skotsku a uvedení na festivalu Evropský týden ve francouzském Meschers, postup do Ústřednoho kola TO ZUŠ v Kroměříži, zlatý pohár v taneční soutěži STAP a další ocenění. Inscenace Krabat byla přijata do dramaturgie festivalu Malá inventura.

Celoroční práce dětí a studentů vyvrcholila festivalem Tanečního studia Light s názvem PARTITURA. 
Taneční studio Light uskutečnilo v roce 2012 celkem 29 profesionálních představení a vytvořilo novou profesionální interaktivní inscenaci Hodně malá čarodějnice.

Taneční studio Light opakovaně spolupracovalo  se školou v Crostwitz, uvedlo svá představení na jubilejním 40. ročníku Festivalu mladých v Aberdeenu (Skotsko) a vedlo každodenní ateliery taneční a dramatické výchovy a uspořádalo řadu inspirativních představení na festivalu ve francouzském Meschers.

Taneční studio Light vedlo nadále projekt Tanec školám a zrealizovalo řadu přednášek a tanečních workshopů, uskutečnilo mnoho víkendových a prázdninových pobytů dětí v ČR i v zahraničí.


2011

V roce 2011 se TSL zaměřilo na práci, inspirovanou literární předlohou Krabat. Cestování dětí a profesionálních umělců po Lužici, provázené reprízováním dětské verze představení o Krabatovi, vyvrcholilo premiérou profesionální inscenace Krabat. Projekt Po stopách Krabata se stal ukázkovým projektem Fondu budoucnosti. Inscenace O panence, která není pro každého, byla nominovaná na národní přehlídku Dětská scéna, taneční pásma TSL byla přizvána k reprezentaci na festivalech v Chorvatsku a v Německu, a byla provázená tvůrčími dílnami se zahraničními partnery. TSL zahájilo první ročník festivalu komunitního divadla Partitura. Děti a studenti připravili work in progress k budoucí inscenaci Hodně malá čarodějnice. TSL získalo hlavníé cenu v soutěž TV o nejvydařenější video klip "Proměny v tanci". Klip se stal znělkou festivalu Partitura a za výhru se pořídila zvuková technika k inscenaci Krabat.


2010

V roce 2010 se TSL zaměřilo zejména na zahraniční spolupráci v oboru tanečního divadla a rozšířilo svoji činnost o tvorbu a reprízy profesionálních inscenací nejen pro děti. Inscenace Zákon cesty a taneční pásmo Ke kořenům lidové kultury byly nominovány na zahraniční festivaly v Anglii a v Chorvastku. Projekt Vánoční zastavení byl určen zahraničním partnerům v Německu. V roce 2010 TSL vytvořilo mnoho nových choreografií a interaktivních pohybových workshopů, s inscenací Zákon cesty se zúčastnilo Národní přehlídky Otevřeno v Kolíně. Studio získalo nominaci na Národní přehlídku Dětská scéna, na celostátní přehlídku STD a další ocenění. V roce 2010 byla zahájena tvorba inspirovaná předlohou Krabat. Inscenace Putování ve větvích byla vybrána do mezinárodního divadelního katalogu. TSL realizovalo ve Staré čistírně odpadních vod unikátní tanečně divadelní projekt.


2009

V roce 2009 TSL navázalo na dosavadní spolupráci s krajany v Banátu tvorbou inscenace Hlasy země, uvedené spolu s inscenací Milá sedmi loupežníků na TANCI PRAHA a nominované na národní přehlídku scénických tanců v Kutné hoře. Na národní přehlídku Dětská scéna byla nominována inscenace Barborka a cucavé bonbony. Choreografie dětí získaly různá ocenění (zejména Komáří svatba). Byla také realizovaná premiéra nové profesionální inscenace Putování ve větvích v divadle Ponec. Zahraniční projekt Balkánské mozaiky zavedl tanečníky až do Makedonie.


2008

V roce 2008 se činnost TSL zaměřila na sociální projekty. TSL vytvořilo unikátní představení během pobytů v horské vesnici Eibenthal v Rumunsku a v horské vesnici Rička v Podkarpatské Rusi. Představení Kdy víly přestávají čarovat, vytvořené s krajanskými dětmi v Banátu, bylo uvedeno na festivalu TANEC PRAHA. Drobné choreografie a inscenace získaly nominace na národní přehlídky a další ocenění. Inscenace Milá sedmi loupežníků se hrála na festivalech v Koločavě a na Siněvirskkém jezeře.


2007

V roce 2007 TSL úspěšně rozšířilo projekt Tanec školám nejen o pravidelnou výuku tanečně pohybové výchovy na mnoha pražských školách, ale také o interaktivní představení pro děti a mládež. Úspěšně byla reprízována Ronja, dcera loupežíka, nová inscenace Velké vyhlídky a vytvořena byla první interaktivní inscenace vedená profesionálními umělci Pohádka po kapkách. Inscenace Velké vyhlídky byla nominovaná na studentskou přehlídku v Bechyni a na národní přehlídku Otevřeno v Kolíně. Některé z choreografií TSL získaly ocenění na soutěžích a festivalech. TSL opět vyrazilo za krajany do Banátu, tentokrát s jasnou koncepcí spolupráce s obyvateli horských vesnic.


2006

V roce 2006 se TSL podařilo dosáhnout na domácí i zahraniční scéně. Nominace na národní přehlídku scénických tanců v Kutné hoře - choreografie Maličká su, na národní přehlídku tanečních oborů ZUŠ v Pardubicích - choreografie Maličká su, na národní přehlídku Dětská scéna v Trutnově  - inscenace tanečního divadla "Francínek a Evelínka", na národní přehlídku dětských filmů Lvíček v Ústí nad Orlicí tvorba dětí "Krkonošské večerníčky". TSL vytvořilo novou inscenaci Ronja, dcera loupežníka a další drobné choreografie. V roce 2006 začal projekt Tanec školám. TSL uskutečnilo zahraniční reprezentaci a spolupráci v Norsku. Inscenace Ronja, dcera loupežníka získala nominaci na Národní přehlídku Dětská scéna a hrála pro školy v divadle Ponec.


2005

V roce 2005 se hlavním cílem TSL stala realizace rozsáhlého projektu zaměřeného na počátek spolupráce s českými krajany v rumunském Banátu. Studio vytvořilo novou inscenaci Francínek a Elelínka (navazující na úspěšné představení Hra o Marii, uvedené v roce 2004 na festivalu TANEC PRAHA. TSL vytvořilo taneční i filmový umělecký dokument o cestě Banátem a zaměřilo se na charitativní činnost ve spolupráci s Člověkem v tísni, Avon, Barevný svět, Děti dětem, Fond ohrožených dětí atd.