Taneční studio Light zapsaný spolek působí na poli současného tance a divadla.

Ověřuje a hledá alternativní pedagogické metody využívající umění jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

 • Pravidelné lekce tanečních technik a tvořivé dramatiky
 • Umělecky a sportovně zaměřené pobyty dětí a mládeže v přírodě
 • Workshopy  tanečně - pohybové a dramatické výchovy
 • Tanec školám – výuka tanečně pohybové výchovy na základních školách

Tvoří a reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální uměleckou tvorbu s pedagogickým působením

 • Tvorba dětských a studentských tanečně divadelních inscenací
 • Pořádání tematických tvůrčích setkání v rámci svátků, festivalů a přehlídek
 • Tvorba a reprízy profesionálních interaktivních tanečně divadelních inscenací.

Realizuje projekty zahraniční spolupráce a iniciuje tvorbu představení, která mají povahu sociálních projektů 

 • Umělecká tvorba s lidmi v oblastech zasažených společenskou či existenční nouzí – krajané v rumunském a srbském Banátu, Rusíni v Podkarpatské Rusi, krajané v poválečném Chorvatsku, Srbsku atd.
 • Umělecká spolupráce se zahraničními partnery, kteří obohacují tvořivé metody Studia
 • Reprezentace na zahraničních festivalech a přehlídkách neprofesionální a profesionální umělecké tvorby.

Umělecký soubor Taneční studio Light vznikl již před dvaceti lety.

V současné době funguje jako občanské sdružení při Základní umělecké škole Na Popelce v Praze 5.


Formality

Taneční studio Light zapsaný spolek se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5, spisová značka L 8276, vedená u Městského soudu v Praze.

 • IČO: 660 029 58
 • DIČ:  CZ 66002958

Spojení

 • email: tanecnistudiolight@gmail.com
 • předseda: Lenka Tretiagová, tel. 606 754 666
 • revizor: Eva Kozáková, tel. 603 824 110
 • produkce, rezervace představení: Aneta Novotná, tel. 777 007 104
 • banka: ČSOB, Lidická 43/66, Praha 5, č.ú. 124428711/0300

Dokumenty